PF 2023


31.12.2022 - 31.01.2023

Zábavno - obchodné centrum MAX ďakuje všetkým svojim návštevníkom za prejavenú priazeň v roku 2022.

V novom roku vám želáme pevné zdravie a  veľa osobných i pracovných úspechov.

Tešíme sa na skvelý rok 2023!

 

MAX bližšie k vám...