Kontaktné údaje


Údaje obchodného centra

ZOC MAX Žilina
Prielohy 979/10
010 01 Žilina
+421 41 51 22 309
k.kasakova@slovakiamax.sk

Kontaktný formulár

Správa centra


Mgr. Katarína Kasáková

Mgr. Katarína Kasáková

manažér pre prevádzku, obchodné aktivity a propagáciu

Renáta Petríčková

Renáta Petríčková

administratívno-prevádzkový manažér

Peter Mintál

Peter Mintál

technická správa centra