MAX RUN 2019


13.10.2019 - 13.10.2019

Bežme spoločne pre Tomáša a Matyáša,  ktorí behať nemôžu.

Minulý rok sme charitatívnym behom pomohli 13 ročnému Alexovi, ktorý trpí detskou mozgovou obrnou a epilepsiou.

Celkovo prišlo túto dobročinnú akciu podporiť vyše  200 bežcov a vyzbieralo sa pre chlapca  1 000 €. Táto suma pomohla zafinancovať rehabilitácie, ktoré mu veľmi pomáhajú, ale ktoré sú však finančne náročné, nakoľko to poisťovňa neprepláca.

Tento rok by sme chceli charitatívnym behom podporiť  dvoch súrodencov  , ktorí trpia  vážnym ochorením , svalovou muskulárnou dystrofiou. 

 Starší  brat Tomáš, ktorý bude mať práve v tento deň na MUX RUN narodeniny , 13 rokov, navštevuje 7.ročník  a  mladší brat  Matyáš  navštevuje  4.ročník  Základnej školy na Strážnickej ulici v Skalici. Obidvaja chlapci sú nechodiaci a sú odkázaní na invalidný vozík.

V rodine pracuje iba otec, nakoľko mama je doma, pretože  ich zdravotný stav si vyžaduje neustálu starostlivosť. Ich presun do školy a vôbec kamkoľvek je náročný, pretože 2 invalidné vozíky sa nezmestia do bežného  auta a špeciálne upravené auto  pre 2 invalidné vozíky  je pre ich rodinu príliš drahé a rodina si ho nemôže dovoliť. 

Charitatívnym behom – a vyzbieranými finančnými prostriedkami by sme chceli finančne pomôcť na kúpu takto špeciálne upraveného vozidla, ktorý by im aspoň čiastočne uľahčil ich presun nielen do školy, ale aj v bežnom živote.

 

Dôležité informácie -   PROPOZÍCIE

Riaditeľka pretekov:   Ing. Daniela Takáčová 

Hlavný rozhodca:      Zdeněk Zalubil

Prezentácia: Emília Zalubilová

Manager:  Ing. Soňa Postová

Zdravotník: Stredná zdravotnícka škola Skalica, p. Kučerová

 

Termín behu: 13. október 2019.

 

Kategórie: 200m jednotná žiacka kategória 

2700m rekreační bežci, žiaci a žiačky  12 – 15 rokov

5400 m ženy 

8100 m muži

 

Prezentácia : od 9:00 do 10:15 hod.  ZOC  MAX Skalica

Štart: 10:30 hod. - detský beh

          11:00  hod.- hlavný beh - spoločný štart všetkých kategórií 

 

Štartovné (dospelí,deti)  :    5€ 

On-line prihlášky:    www.pretekaj.sk

                  

Každý bežec si môže vybrať dĺžku trate, ktorú chce zabehnúť – 2700, 5400,alebo 8100 m.
Pre bežcov bude po behu zabezpečený pitný režim a malé občerstvenie.

Bežci všetkých kategórii dostanú pamätnú medailu a automaticky so svojim registračným číslom budú zaradení do tomboly.

V kategórii mužov a žien prví traja pretekári získajú hodnotné vecné ceny.

Všetky deti, ktoré pobežia detskú trať, budú odmenené sladkosťami.

Bežme spoločne pre Tomáša a Mytyáša, ktorý behať nemôžu a okrem dobrého pocitu 

z pohybu si doprajme aj dobrý pocit, že sme niekomu pomohli.
Tešíme sa aj na teba 13. októbra.

TRASA

cid:42693B69-2DF4-4405-9A37-7859DDCFDE2E

Preteky sa bežia s čiastočným obmedzením cestnej premávky. Pretekári bežia na vlastnú zodpovednosť, zodpovedajú za svoj zdravotný stav, sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky. 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v deň pretekov.

Sprievodné aktivity počas podujatia:

Stredná zdravotnícka škola Skalica – relaxačné  masáže , meranie telesných hodnôt

Športové aktivity- MGYM Skalica

Tombola

DJ          

 

Tešíme sa na Vás všetkých 13. októbra.