Prevádzka DATART – skutočný elektrošpecialista bola zrušená