Valentínska kvapky krvi - vyhodnotenie


08.02.2023 - 28.02.2023

Valentínska kvapka krvi 2023 – vyhodnotenie.

Zábavno - obchodné centrum MAX organizovalo dňa 8. februára tradičný februárový odber – Valentínsku kvapku krvi.

Akcie sa zúčastnilo 55 darcov, z toho 24 bolo prvodarcov, čo si nesmierne vážime.

Za profesionálny prístup ďakujeme Národnej transfúznej službe Prešov a Slovenskému červenému krížu.

Akciu podporili: CINEMAX, Všeobecná zdravotná poisťovňa, papiernictvo ŠEVT

Všetkým darcom a partnerom zo srdca ďakujeme.

MAX – bližšie k Vám...