ZBIERKA MODRÝ GOMBÍK pod záštitou UNICEF


13.05.2019 - 26.05.2019

Už 15. rok spája zbierka MODRÝ GOMBÍK dva svety – ten  náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc.

Výnos tohtoročnej zbierky bude venovaný deťom na východnej Ukrajine, ktoré už 6. rok žijú vo vojnovom konflikte.

Pomôcť môžete aj Vy:

Príspevkom na účet: SK91 0200 0000 0040 8644 5155, VS: 1980 v období od 6. 5. 2019 do 30. 6. 2019

Svojim príspevkom do pokladničiek našim dobrovoľníkom, ktorých môžete stretnúť v mestách po celom Slovensku od 13. 5. 2019 do 26. 5. 2019

Jednorazovým príspevkom prostredníctvom QR kódu

Stať sa našim pravidelným prispievateľom a zapojiť sa do programu Priatelia detí UNICEF - https://www.unicef.sk/pravidelne-prispievanie/

 

Všetky info nájdete na www.unicef.sk