Deň narcisov


11.04.2019 - 11.04.2019

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa bude konať už po 23-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 11. apríla 2019 - zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, týmto gestom vyjadrí podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôžeme vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Narcisy sa budú rozdávať aj v zábavno – obchodnom centre MAX – Prešov. Ďakujeme!