Rezervované pre ženy - Február


17.03.2015 - 17.03.2015


Zábavno-obchodné centrum MAX Prešov Vám v spolupráci s partnermi akcie prináša pravidelnú mesačnú akciu - "Rezervované preženy" v rámci, ktorej má vybraná dáma možnosť prežiť skvelý deň plný relaxu, oddychu, krásy a módy. Februárovou vyžrebovanou adeptkou sa stala Nikola Oravcová, ktorá nás svojou premenou skutočne očarila. Presvedčte sa o tom vo fotoreporte z akcie. Chcete aj Vy získať rady v oblasti obliekania, vyskúšať si nový účes, vizáž a fotenie? Neváhajte a vyplňte prihlasovací formulár na stránke www.zoc-max.sk/presov.

 


 

Štatút pravidelnej mesačnej akcie „Rezervované pre ženy"

Zmyslom tohto štatútu je určiť pravidlá akcie a prihlasovania sa do pravidelnej mesačnej akcie „Rezervované pre ženy", v rámci ktorého vyžrebovaná dáma prežije jeden skvelý deň plný relaxu, krásy a módy v MAXe.

Organizátori akcie

Organizátormi akcie „Rezervované pre ženy" sú:

zábavno-obchodné centrum MAX Prešov, so sídlom Vihorlatská 2A, Prešov 080 01

Partneri akcie:

Kaderníctvo VOGUE, štúdio krásy TRIM, dermatoestetické centrum ESTÉM, posilňovňa CITYGYM, Reserved a agentúra Svadby na východe.

Začiatok a ukončenie prihlasovania sa do akcie „Rezervované pre ženy":

Prihlasovanie do akcie bude prebiehať vždy od prvého dňa v mesiaci do 30 dňa v príslušnom mesiaci.

Pravidlá prihlasovania sa do akcie:

Prihlásiť sa môže každá dáma na stránke www.zocmax.sk/presov vyplnením prihlasovacieho formulára. Minimálny vek potrebný na prihlásenie sa do akcie je 15rokov. Pri prihlasovaní je nutné vyplniť dotazník, uviesť svoje kontaktné telefónne číslo a tiež pripojiť svoju fotografiu.

Po uzavretí prihlasovania, bude každý mesiac vyžrebovaná organizátorom akcie jedna dáma, ktorá bude telefonicky pozvaná na akciu :" Rezervované pre ženy". Akcia sa uskutoční vždy v polovici nasledujúceho mesiacia, po oznámení výsledkov žrebovania.

Výherkyňa súhlasí s uverejnením jej fotografií ako aj osobných údajov (meno, prípadne iné vopred dohodnuté informácie) na plagátoch umiestnených v ZOC MAX Prešov, na LCD obrazovkách v MAXe, na stránke www.zocmax.sk, www.facebook.com/maxpresov . Fotografie ako aj opis udalosti tohto dňa budú na stránke umiestnené celý mesiac po premene a budú k nahliadnutiu v archíve počas celého roka.