Kontaktné údaje


Údaje obchodného centra

ZOC MAX Dunajská Streda
Galantská cesta 5692/20
92901 Dunajská Streda
+421 31 59 14 410
dunajskastreda@zoc-max.sk

Kontaktný formulár

Správa centra


Ildikó Ferenci

Ildikó Ferenci

manažér pre prevádzku, obchodné aktivity a propagáciu

Viliam Csík

Viliam Csík

technicko-prevádzkový manažér centra

Bezpečnosť ŽOS

Bezpečnosť ŽOS

bezpečnostná služba centra

Comfort Clean

Comfort Clean

upratovacia služba