Valentínska kvapka krvi - Vyhodnotenie


28.02.2023 - 15.03.2023

16.februára mohli lásku rozdávať formou darovania krvi naši darcovia v priestoroch kina CINEMAX na prvom poschodí centra.

Do tohto šľachetného činu sa zapojilo až 66 darcov. Celkovo bolo až 17 darcov, ktorí darovali krv po prvý krát práve na našej Valentínskej kvapke krvi.

Každý darca bol za svoj šľachetný čin odmenený 30% zľavou z prevádzky CCC, 20% zľavou z prevádzky BioTech USA , voucherom v hodnote 3€ od kina CINEMAX a taškou od prevádzky ŠEVT.

Na akcii sa podieľali ochotní pracovníci Národnej transfúznej stanice Nové Zámky a Slovenského červeného kríža v Dunajskej Strede.

Všetkým darcom krvi, spolupracujúcim ako aj partnerom akcie patrí obrovské ĎAKUJEME!